100 innovationer

BESK fyller 60 år – tillverkas på nytt?

BESK fyller 60 år – tillverkas på nytt?

Lagom till 60-årsjubiléet den 1 april 2014 hörs rykten om långt framskridna planer på att tillverka en modern BESK-klon. Undersökningar av datorarkitekturen i BESK visar att den kan komma att bidra vid kritiska beräkningar av klimatförändringarna. Den före detta docenten i datalogi B. Eskinen har undersökt dokumentationen från Matematikmaskinnämnden och delar av BESK som bevarats hos(…)

Vad är en transponder?

Vad är en transponder?

När uppfinnaren Håkan Lans fick höra om GPS, satellitsystemet för positionering, fick han en idé: Om till exempel flygplan hade apparater ombord som kunde ta emot och sända information om position, hastighet och kurs skulle det bli säkrare att flyga. Han började utveckla tekniken 1981 och fick patent på den 1996. Systemet blev världsstandard för(…)

Semikolon i krig och kärlek

Semikolon i krig och kärlek

Idag är det semikolonets dag, ett av våra mest laddade skiljetecken, alltså skrivtecken som markerar gränser för i första hand meningar och satser eller satsdelar i en text och därigenom ger hållpunkter för läsningen. Just semikolon används, enligt Språkrådet, ”mellan satser, framför allt huvudsatser, som har ett nära samband med varandra när man tycker att(…)

Det måste ju vara enkelt att fotografera

Det måste ju vara enkelt att fotografera

George Eastman, grundare av Kodak, myntade 1888 devisen ”you press the button, we do the rest”. Den lilla Instamatic-kameran från 1963 med sina lätthanterliga kassetter och engångsblixtar låg naturligt i linje med Kodaks Browniekameror från 1900. Den enkla linsen med fixfokus och fast bländare, slutaren och blixtarna av magnesium, allt var sedan länge beprövad teknik.(…)

Skrivmaskinen, en pålitlig kompanjon

Skrivmaskinen, en pålitlig kompanjon

Typtryckstelegrafen var en maskin som kunde överföra text elektriskt. Bokstäverna skrevs på en telegrafremsa genom att ett typhjul med bokstäver trycktes mot remsan. När David Hughes år 1855 i USA tog fram en variant av denna maskin var det klaviaturinstrumenten som stod som förebild för konstruktionen av skrivmekanismen. Likheten med pianot var slående och man(…)

Är ryktet om medieteknikers död betydligt överdrivet?

Är ryktet om medieteknikers död betydligt överdrivet?

I en teknikhistorisk kavalkad lyfter vi fram teknik och media som du kanske glömt eller inte använt på länge. Ett av museets viktigaste syften är ju att bevara en mångfald av exempel på teknik och kunskapen om dessa åt eftervärlden. Följ vår bloggserie med exempel ur museets samlingar på temat ”död medieteknik”. Idén till detta(…)

Load More