Dag 1 I dag har alla gymnasister samlats på Tekniska Museet för att sätta upp sina montrar och ta del av en välkomsthälsning. Under välkomsthälsningen introducerades ett jättefiffigt faddersystem som delar upp finalisterna i mindre grupper. Varje mindre grupp har en fadder som organiserar, koordinerar, svarar på frågor och hjälper deltagarna med att komma närmare-(…)