#dodamedier

Ljud på kassett, praktiskt i bilen

Ljud på kassett, praktiskt i bilen

Kompaktkassettbandet introducerades av Philips för 50 år sen, men idén var inte ny. Ljudkassetter med magnetband arrangerat i en ändlös slinga konstruerades av Bernard Cousino i Toledo, Ohio 1952.Tekniken med ändlös slinga tillät inte återspolning men bandet kunde i viss mån spolas framåt. Kassetten fann i början av 1960-talet användning i bilbranschen. Där fanns ett(…)

Moviebox och striden om videokassetten

Moviebox och striden om videokassetten

En kanske bortglömd tillsats till teveapparaten är Movieboxen. Videobutiken hade extra stort brevinkast för återlämning av den. Moviebox var en bärbar videospelare utan inbyggd tv-mottagare eller inspelningsmöjlighet som lanserades av Esselte runt 1980. Den kunde hyras för något dygn i videobutiker tillsammans med videofilm. Video i hemmet fick sitt genombrott vid denna tid, men de(…)

Alla är inte födda med sifferminne…

Den automatiska nummersändaren Telerapid erbjöds Televerkets kunder från 1951, mot en extra avgift förstås. Telerapid kunde lagra 50 nummer mekaniskt, ”inprogrammerade” i metallskivor med hjälp av en speciell tång. Vid programmering klipptes ett hack i skivan för nollan, två för ettan och så vidare. När skivorna roterade läste en fjäderkontakt av hacken och sände ut(…)

Konsten att aldrig vara svarslös i telefon

Konsten att aldrig vara svarslös i telefon

Möjligheten att bevara det flyktiga telefonsamtalet var ett av tio användningsområden som Edison såg för sin fonograf 1878. Ett problem med att sammanföra telefonen med telegrafen, var att fonografen var helt mekanisk. Den kunde inte utnyttja telefonens svaga signalström. Det kunde däremot telegrafonen som registrerade ljud magnetiskt på tråd. Denna första telefonsvarare patenterades av Valdemar(…)

Det måste ju vara enkelt att fotografera

Det måste ju vara enkelt att fotografera

George Eastman, grundare av Kodak, myntade 1888 devisen ”you press the button, we do the rest”. Den lilla Instamatic-kameran från 1963 med sina lätthanterliga kassetter och engångsblixtar låg naturligt i linje med Kodaks Browniekameror från 1900. Den enkla linsen med fixfokus och fast bländare, slutaren och blixtarna av magnesium, allt var sedan länge beprövad teknik.(…)

Hur ska man hantera en skrivautomat?

Hur ska man hantera en skrivautomat?

Den första användbara modellen av elektrisk skrivmaskin kom 1914. Nyheten öppnade för ytterligare utveckling av tekniken: Det blev möjligt att ge samma anslag för alla tangenter vilket innebar mindre belastning på maskinskriverskans fingrar. Skrivhastigheten ökade och maskiner utvecklades med utbytbara typsnitt och teckenanpassat breddsteg, som IBMs ”Model A Standard Electric typewriter” från 1948. IBMs Selectric från(…)

Load More