På bordets svarta yta dyker symboler upp. De föreställer innovationerna som vi finner i utställningen 100 innovationer, de uppfinningar som svenska folket valt. När jag petar på en innovation dyker genast flera andra upp. De hänger ihop, som en stjärnbild på himlen. Varje innovation går att picka på snabbt två gånger så att mer information(…)