I Tekniska museets magasin finns en modell av den sluss som Christoffer Polhem tillverkade 1745-1755 och som blev den viktiga Slussen i Stockholm fram till 1850 då en ny sluss kom på plats. Modellen består av delar som tillsammans bidar en konstruktion på 320×170 cm. Denna modell kommer att ställas up på Tekniska museet under(…)