Newton MessagePad var Apples första handdator. Den introducerades i augusti 1993 vid MacWorld-mässan i Boston. Många insåg att den nog inte riktigt var färdigutvecklad och hade en del problem. Den sågs därför som en testprodukt för att få reaktioner från användarna. Vid introduktionen lade Apple fram en definition för PDA: Personal Digital Assistant. Den handhållna(…)