Johan Petter Johansson (1853-1943). Foto: Tekniska museets arkiv.