4,8 miljoner kronor till nytt science center för alla

Arvsfonden beviljade i dagarna ett bidrag på 4,8 miljoner kronor till Tekniska museet för att skapa en interaktiv utställning som väcker intresset för teknik och naturvetenskap hos alla barn och unga – oavsett deras funktionsförutsättningar. Ambitionen att skapa ett science center för alla är nu ett stort steg närmare slutmålet.

Tekniska museets målsättning är att arbeta på helt nya sätt och vända på perspektiven för att öka tillgängligheten på ett nyskapande, inkluderande och lekfullt sätt. – Det är en demokratisk rättighet att alla kan ta del av en museiupplevelse, säger projektledare Åsa Lindgren.

I det nya science centret låter Tekniska museet barn och unga hitta sin egen kreativitet och innovationsförmåga utifrån känslan att ”jag kan om jag vill, efter mina förutsättningar”.

Tillsammans med arkitekterna AF-L (Albert France-Lanord), konstnärer – t.ex. tonkonstnären Håkan Lidbo – och forskare utvecklas nu en science centerutställning med innovativ spännande teknik som möjliggör upplevelser, eget skapande och ny kunskap för alla barn och unga.

Arvsfonden uppskattar science centrets målsättning att skapa på lika villkor, utmana sina sinnen och prova på hur olika människor upplever världen.

– Perspektivet på tillgänglighet har förnyat både arbetsmetod och förhållningssätt. Vi har lärt oss att tillgänglighetsarbete inte innebär begränsningar utan tvärtom – det ger nytt syre till kreativa lösningar, säger Åsa Lindgren

Med bidraget på 4,8 miljoner kronor stödjer Arvsfonden arbetet med att utveckla pedagogiska program, en pedagogisk plattform och fem interaktiva upplevelser för alla barn oavsett funktionsförutsättningar.

Bidraget från Allmänna Arvsfonden gör det möjligt att förverkliga planerna på en plats där alla barn och unga oavsett funktionsförutsättningar, kan leka, experimentera, skapa och låta sig inspireras till nya kunskaper inom teknik och naturvetenskap.