700 000 till forskning om dataspelskulturen

Dataspel har blivit en viktig kulturform, och idag har en genomsnittlig 21-årig spelare lagt fler timmar på dataspel än en grundskoleutbildning och gymnasieutbildning tillsammans. Kulturrådet ger nu 700 000 kronor till ett forskningsprojekt om spelarna, spelkulturen och spelens berättelser.

Tekniska museet har i samband med utställningen Game on 2.0 startat en satsning på att dokumentera och visa dataspel och spelande. Tack vare att Kulturrådet nu stödjer projektet med 700 000 kronor kan museet tillsammans med forskare inleda arbetet med tre studier kring dataspel – spelarna, spelkulturen och spelens berättelser.

Dataspel är inte längre en marginell företeelse, utan har blivit en central kulturform, som är integrerad i de flesta människors liv och vardag. Väldens spelare ägnar tillsammans 3 miljarder timmar – 342 465 år av mänsklig erfarenhet – i veckan åt spelande. En genomsnittlig spelare har vid 21 års ålder ägnat lika många timmar åt dataspel som en grundskoleutbildning och gymnasieutbildning tillsammans.

Forskningsprojektet har som mål att förstå spelen och spelandet som sociala och kulturella företeelser. Tre forskare med olika inriktning kommer tillsammans med museet att studera spel som fenomen i Sverige idag.

Projektet leds av Tekniska museet i tvärvetenskaplig samverkan med forskare från olika delar av landet, Lina Eklund, fil.dr. i sociologi (Stockholms Universitet), Björn Sjöblom, forskare inom barn- och ungdomsvetenskap (Stockholms Universitet) och Patrick Prax, doktorand vid institutionen för information och media (Uppsala universitet). De tre forskarna kommer delvis att göra sitt arbete på Tekniska museet i Stockholm. Docent Jonas Linderoth från Göteborgs universitet och professor Annika Waern från Uppsala universitet leder en seminarieserie kopplad till projektet.

Kort om oss
Tekniska museet verkar för att öka allmänhetens och speciellt ungdomars intresse för teknik och naturvetenskap på ett lustfyllt och inspirerande sätt. Museet har också i uppdrag att förvalta och vårda Sveriges industriella och tekniska kulturarv. Tekniska museet är Sveriges största tekniska museum och hade 300 468 besökare 2013.