När Tekniska museet frågade svenska folket om de viktigaste innovationerna kom preventivmedel med på listan över de 100 viktigaste. Det är uppenbart att frågor om sex och preventivmedel engagerar och RFSU växer så det knakar.

Allt fler säger ja till kondomen och varje dags säljs över 50 000 stycken bara i Sverige.  På Tekniska museet har vi undersökt hur testning och förpackning av kondomer går till och gjort den här filmen som du också kan se i utställningen 100 innovationer. Visste du att alla RFSU: kondomer har passerat Hennan, en by några mil norr om Ljusdal i Hälsingland med ungefär 200 invånare?

Kondomer har funnits i tusentals år. I början gjordes de t ex av blindtarmar från lamm, linne eller läder men vägen från uppfinning till den typ av kondom vi känner idag har varit lång. I mitten av 1800-talet uppfanns en metod för vulkaniserat gummi. Patent togs och de första gummikondomerna började säljas i New York på 1880-talet.  När latex lanserades på 1920-talet kunde tillverkningen automatiseras och kondomerna kunde göras tunnare, säkrare och bekvämare. Tekniken fanns där men varken t ex politiker, kyrkan eller användarna var redo.

I Sverige infördes 1911 en lagstiftning som förbjöd upplysning om preventivmedel eftersom användningen skulle leda till ökad prostitution, trasiga familjer och minskat barnafödande.  Det skulle ta decennier av påtryckningar från opinionsbildare, läkare och barnmorskor innan det blev enkelt att köpa kondomer. Först  1970  blev det tillåtet att fritt marknadsföra och sälja kondomer i Sverige. Men samtidigt som den blev accepterad minskade användningen och istället ökade användningen av p-piller. I och med 1980-talets insikter om kondomens betydelse för att minska spridningen av sexuellt överförbara sjukdomar ökade användningen igen. Vad som sågs som en viktig innovation vid en viss tidpunkt, uppfattades helt annorlunda vid en annan.  EU har sedan 1990-talet en standard på att kondomer ska vara 170 mm långa och ha en omkrets på 44-56 mm.


Om filmen inte visas – prova att ladda om sidan.