I Tekniska museets magasin finns en modell av den sluss som Christoffer Polhem tillverkade 1745-1755 och som blev den viktiga Slussen i Stockholm fram till 1850 då en ny sluss kom på plats.

Modellen består av delar som tillsammans bidar en konstruktion på 320×170 cm. Denna modell kommer att ställas up på Tekniska museet under våren 2012.

Den 28 mars var en grupp byggare och folk från Stockholms stads exploateringskontor på besök i Tekniska museets magasin för att titta på slussmodell. Syftet var att lära sig hur Polhems sluss ser ut. Polhems sluss finns nämligen kvar. Den ligger i vattennivån under några broar och garagekonstruktioner.  Den är delvis fylld med sten. Byggarna är nu igång med att projektera för nya slussbygget och möjligen spara en och annan bit av Polhems sluss.  Det gäller då att på detta sätt lära sig slussen och alla dess delar.

Modellen tillverkades 1771 av snickaren Johan Norberg . Han bodde vid Maria kyrka på Söder i Stockholm. (Johan Norberg bodde granne med C M Bellman).  Syftet med modellbygget var just att ha modellen som referensobjekt i liten skala för framtida reparationer av slussen.  Johan Norberg var under slutet av 1700-talet den skicklige modellsnickaren som förestod modellkommaren i Wrangelska palaset på Riddarholmen.  Modellkammaren  innehöll ca 400 modeller. De flesta av dessa modeller  finns nu på Tekniska museet

Modell av Polhems sluss gjord av Johan Norberg 1771. Nu finns modell i Tekniska museets magasin.

28 mars 2012 samlades en grupp byggare och kulturarbetare för att begrunda slussmodellen. Det var bl a Polhemsexperten Michael Lindgren (röd jacka), Dan Svensson från ELU-konsult (med papper i handen), Peter Ekdahl från Bro&Betong (i grå jacka). Slussmodell kommer att ställas ut i Tekniska museet under våren 2012.