Vattenturbin från 1878

Fristråleturbin, av järn, poncelets-typ, med tillhörande stycke av tub av trä samt munstycke. TM6932

Denna vattenturbin användes vid Fågelfors sågverk för att driva två sågramar och ett kantverk från 1878 fram till 1959. Den beställdes vid Arboga Mekaniska Verkstad av ingenjörsbyrån Qvist & Gjers. Fågelfors hade tidigare varit ett järnbrukssamhälle men runt 1880 skiftade man mot träindustri istället så denna turbin var alltså en del av nyetableringen av sågverket. Innebar den nya turbinen effektivare utnyttjande av kraften i vattnet?

I Sverige finns bevis för användningen av vattenkraft så långt bakåt som till 1100 talet. Vattenkvarnar drivna av stora skovelhjul som roteras av strömmande vatten istället för att behöva mala för hand och vid sågverken kunde man driva sågarna på samma sätt. Sveriges äldsta energikälla som inte förlitade sig på muskelkraft var alltså, vatten.

Sverige är också mycket väl lämpat för vattenkraft med många strida strömmar och forsar. Efter att Jonas Wenström 1883 lyckats med den första kommersiella energiöverföringen med trefassystemet mellan Hällsjöns kraftstation och Grängesbergs gruvor så började man bygga stora mänger vattenkraftverk över hela Sverige och vattenkraften kom att dominera i landet fram till att kärnkraftens infördes på 1970 talet.

Turbinen vid Fågelfors sågverk är väldigt tidig, sågverkets lades precis vid forsen där det var lämpligt att använda den nya tekniken. Turbinen användes alltså på samma sätt som de tidigare vattenhjulen, men genom att använda vattnet för transmissionsdrift av sågverket fick man ut mer energi än om man drev sågverket direkt med själva vattenhjulet.