Bakterier och bioteknik genererar el i framtidens bränslecell

Nu flyttar en samling bakterier in på Tekniska museet i Stockholm. Deras uppdrag är att befolka en bränslecell som använder levande mikroorganismer för att generera ström åt ett konstverk som gör de osynliga varelserna i naturen både synliga och hörbara.

Dammbatteriet är ett konstnärligt och vetenskapligt experiment som startats av de två lettiska konstnärerna Rasa Smite och Raitis Smits. I sitt projekt producerar de el med levande mikroorganismer som bränsleceller, och ger en konstnärlig visualisering av derss osynliga arbete. I helgen bjuds Tekniska museets påsklovsbesökare in att vara med i skapandet av batterier med bakterier från jord, avloppsvatten och avfall.

Sex ”bakteriebatterier” finns redan idag placerade i en damm i Rigas Botaniska trädgård. Batteriets anod placerades på botten av dammen och katoden fick flyta på ytan. Vattnet mellan anoden och katoden fungerade som ett membran för utbyte av protoner. När bakterierna sedan tillgodogör sig organiska ämnen på botten produceras både protoner och elektroner. Sedan sommaren 2014 övervakar, mäter och dokumenterar konstnärer och forskare livscykeln hos dessa bakterier. Bland annat kan man iaktta hur den mängd elektricitet som produceras varierar över tid.

Dammbatteriet som nu installeras på Tekniska museet i Stockholm visar hur konst och vetenskap kan samarbeta för en hållbar framtid, och hur osynliga aktiviteter i naturen kan göras hörbara och synliga. Det skapar sensuella och känslomässiga upplevelser – poesi av grön energi.

Se livebilder och dataströmmen på

http://rixc.org/camera.html

Tekniska museet – alla små geniers favoritställe
Tekniska museet verkar för att öka allmänhetens och speciellt ungdomars intresse för teknik och naturvetenskap på ett lustfyllt och inspirerande sätt. Museet har också i uppdrag att förvalta och vårda Sveriges industriella och tekniska kulturarv. Tekniska museet är Sveriges största tekniska museum och hade 354 800 besökare 2014.