Formgivningsförslag på Tekniska museets science center. Albert France Lanord Architects Formgivningsförslag på Tekniska museets science center. Albert France Lanord Architects Formgivningsförslag på Tekniska museets science center. Albert France Lanord Architects Formgivningsförslag på Tekniska museets science center. Albert France Lanord Architects Formgivningsförslag på Tekniska museets science center. Albert France Lanord ArchitectsNu visar Tekniska museet för första gången skisserna på Stockholms nya science center. Temat är den skapande hjärnan som en förutsättning för innovationskraft och kreativitet. Det framtidsinriktade  formgivningsförslaget från Albert France Lanord Architects visar en värld där alla små genier kan skapa, leka och lära tillsammans utifrån sina egna förutsättningar.

Rutschkanor som tar besökarna mellan utställningens olika plan och öppna ytor med över tio meters takhöjd varvas med lugnare rum och broar som sträcker sig högt uppe i luften. Med ett fantasieggande förslag som på ett nyskapande sätt blandar konstnärliga och sinnliga intryck med fascinerande teknik vinner idag Albert France Lanord Architects upphandlingen för formgivning och rumslig gestaltning av Tekniska museets nya science center. I korsningen mellan konst och teknik skapas de nya innovationerna. Förslaget sätter fart på besökarnas upptäckarlust och vilja att skapa själva.

Förvandlingen på Tekniska museet startar redan i höst. Tre stora lokaler, totalt två tusen kvadratmeter står inför stora ombyggnationer. Ett drygt år senare, i början av 2015, öppnar Stockholms nya science center, en stor interaktiv utställning där barn och lekfulla vuxna får skapa, leka och lära tillsammans.

Sverige och Stockholm rankas ofta högt i internationella innovationssammanhang och innovation står också högt på den politiska agendan. Men allt färre unga i Sverige söker sig vidare till högre tekniska utbildningar och vi brottas med kompetensförsörjningsproblem. Med det nya science centret vill Tekniska museet tända barnens nyfikenhet och låta dem hitta sina egna styrkor genom att ha kul. Att lära genom lek och skapande är en av grundstenarna i science center-pedagogiken.

Tekniska museets nya science center blir en överraskande, lustfylld och interaktiv lärandemiljö där naturvetenskap och teknik blandas med konst och kultur. Logisk och matematisk intelligens möter det kreativa, kroppsliga, sociala och musikaliska. Målgruppen är barn med särskilt fokus på åldrarna 3 till 12 år. För lärare och skolelever blir utställningen ett lärandelaboratorium speciellt anpassat till de olika årskursernas läroplan.

För att skapa en plats som är användarvänlig, tillgänglig och med utgångspunkt hos besökaren arbetar Tekniska museet med publika testaktiviteter och referensgrupper. Här ingår barnfamiljer, skola och organisationer med fokus på olika funktionsförutsättningar. Målet är en utställning som ger en upplevelse tillsammans – för alla.

Kort om science center
Med inspiration från internationella science center öppnade Tekniska museet Teknorama 1985. Den interaktiva utställningen blev snabbt museets mest populära, och har under åren byggts ut till nya platser i museet. Sedan 2010 finns bara delar kvar i Teknorama på rymmen, och det finns ett stort behov av något helt nytt.

Science centerpedagogiken bygger på att barn lär sig genom att göra och med utgångspunkt i deras egen nyfikenhet. Den utvecklades av Frank Oppenheimer i San Fransisco under 1960-talet, då amerikanska ungdomars minskande intresse för naturvetenskap riskerade att ge ett underläge i den pågående kapprustningen. Idag finns tusentals science center i nästan 100 länder världen över, varav ett tjugotal i Sverige.