Fuglesang ny ordförande för Tekniska museet

Hela Sveriges rymdhjälte tar nu plats i styrelsen för alla små geniers favoritställe. Idag utsåg regeringen Christer Fuglesang till ny ordförande för Tekniska museet. Han ser fram emot att arbeta mer för att väcka barn och ungas intresse för teknik och naturvetenskap.

Idag fattade regeringen beslut om att utse nya ledamöter till Tekniska museets styrelse. Till ordförandeposten utses Christer Fuglesang – Sveriges första och hittills enda astronaut, civilingenjör i teknisk fysik och adjungerad professor på KTH.

Christer Fuglesangs intresse och förmåga att göra teknik och naturvetenskap begriplig för såväl stora som små genier kommer att vara en mycket stor tillgång för Tekniska museet. Christer Fuglesang tog Sverige ut i rymden. Det ska bli väldigt spännande att se vart han kan ta Tekniska museet, säger museidirektör Ann Follin.

Förutom de två resorna till rymdstationen ISS har Christer Fuglesang även blivit en hjälte för framtida rymdfarare genom sina tre barnböcker, medverkan i barnprogram och en sajt där barn och unga får ”prata med rymden”. – Det är förstås väldigt roligt men framförallt viktigt att få bidra till att barn och ungdomar blir nyfikna på teknik och naturvetenskap. Ett viktigare uppdrag kan jag faktiskt inte tänka mig, säger Christer Fuglesang.

För att möta framtidens behov behövs en kombination av kreativt nytänkande och förståelse för den teknik vi har idag. – Utställningen 100 innovationer och hands-on-experimenten i science centerverksamheten är bra exempel på hur Tekniska museet arbetar med detta, enligt Christer Fuglesang, som nu ser fram emot att vara med och skapa nästa generations science center på Tekniska museet.

Tekniska museets styrelse består av åtta ledamöter – hälften utses av staten och hälften av stiftarna, det vill säga Svenskt Näringsliv, Sveriges Ingenjörer, Svenska uppfinnareföreningen och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien. Regeringen utser ordföranden på förslag av stiftarna.

Nya ledamöter att företräda stiftarna är: Christer Fuglesang (Svenskt Näringsliv), Ingrid Skogsmo, teknologie hedersdoktor och biträdande föreståndare SAFER Vehicle and Traffic Safety Center at Chalmers (IVA), Peter Larsson, samhällspolitisk direktör (Sveriges Ingenjörer).

Ny ledamot att företräda staten är Lena Engelmark Embertsen, VD för branschorganisationen Svenska Science Centers. Den andra representanten som ska företräda staten kommer att tillsättas vid ett senare tillfälle.

I styrelsen representeras sedan tidigare staten av Birgitta Ed, PR-konsult och senior adviser på Six Year Plan AB, senior partner på Springtime samt Inger Eriksson, länsråd Länsstyrelsen Dalarna. Stiftarna representeras sedan tidigare av Sten Niklasson, Svenska
Uppfinnareföreningen.

Den nya styrelsen tillträder 1 juli 2013.

Kort om Christer Fuglesang
Christer Fuglesang är civilingenjör inom teknisk fysik och docent och Tekn.dr. i experimentell partikelfysik. År 1992 antogs han som astronaut vid ESA och gjorde två flygningar med rymdfärjan Discovery till den internationella rymdstationen ISS 2006 och 2009. Han har även varit chef för ESA:s forskningsdivision gällande ISS och tyngdlöshet. Fuglesang jobbar nu för KTH som adjungerad professor samt för Rymdstyrelsen, och tillträder från 1 juli 2013 som ordförande för Stiftelsen Tekniska museets styrelse.

För mer information:
Anki Rundgren, kommunikationschef
08-450 56 48
070-311 56 48
anki.rundgren@tekniskamuseet.se

 

Kort om oss
Tekniska museet verkar för att öka allmänhetens och speciellt ungdomars intresse för teknik och naturvetenskap på ett lustfyllt och inspirerande sätt. Museet har också i uppdrag att förvalta och vårda Sveriges industriella och tekniska kulturarv. Tekniska museet är Sveriges största tekniska museum och hade 276 337 besökare 2012.