Kodak Pocket Instamatic 100

Tjugufem miljoner Pocket Instamatic tillverkades de tre första åren när den behändiga kameran kom 1972. Det imponerade då, på samma sätt som att 50 miljoner iPhone såldes mellan 2007-2010.

George Eastman, grundare av Kodak, myntade 1888 devisen ”you press the button, we do the rest”.

Den lilla Instamatic-kameran från 1963 med sina lätthanterliga kassetter och engångsblixtar låg naturligt i linje med Kodaks Browniekameror från 1900. Den enkla linsen med fixfokus och fast bländare, slutaren och blixtarna av magnesium, allt var sedan länge beprövad teknik. En nyhet med Instamatic var att filmrulle och räkneverk ingick i filmkassetten, vilket bidrog till att kameran inte behövde göras så tekniskt komplicerad. Kameran blev mycket populär, priset var lågt och det var enkelt att fotografera. Man kunde använda flera sorters film för svartvitt eller färg, papperskopior eller dia. Fram till 1970 producerades mer än 50 miljoner Instamatickameror. Två år senare, 1972, lanserades en ny modell, Pocket Instamatic. Den använde ett nytt, mindre negativformat, 110-formatet. Filmkassetten var lika lätt att ladda som tidigare men tillät kompaktare design av kamerorna. Under tre år tillverkades mer än 25 miljoner Pocket Instamatic och formatet kom att användas av både Kodak och andra kameratillverkare ända in på 1990-talet.

Kodak Disc 4000 anspelade kanske på datatekniken med sitt namn? Succén uteblev denna gång.

Kodak Disc 4000 från 1982 anspelade kanske på datatekniken med sitt namn? Succén uteblev.

När Kodak introducerade Disc-kameran 1982 valde man att använda samma negativformat som i de legendariska Minox-kamerorna. Negativen placerades i en krans med 24° delning runt en skiva, därför namnet Disc. Kassetten hade diskettformat och innehöll 15 negativ. Detta gjorde att kamerorna kunde göras väldigt tunna. Det minimala negativformatet (8×11 mm motsvarar cirka 2 megapixlar) ställde höga krav på såväl filmens kvalitet som på kamerans optik. Kodak förutsatte också en mer avancerad förstoringsapparatur än den som normalt användes i fotolaboratorierna. Förstoringsapparaten skulle ha sex linser istället för tre som var det vanliga för att ge bästa kvalitet på bilderna. Många laboratorier tog inte hänsyn till detta, bilderna uppfattades som korniga och när kompaktkamerorna kom, med autofokus och som använde ett större negativformatet (24x36mm), så innebar deras enkla handhavande och överlägsna bildkvalitet förmodligen slutet för Disc såväl som för Instamatic. 1999 slutade Kodak att tillverka film i Disc-format. Kamerorna hade då för länge sedan lämnat marknaden. Hur många kameror har du? Den är en av de 100 viktigaste innovationerna, någonsin! I många smartphones finns det två, minst… Apples iPhone såldes i omkring 50 miljoner exemplar under de tre första åren, för att jämföra med Instamatic.   Not. Bloggserien bygger på en artikel i museets årsbok Daedalus från 2006, här omarbetad och utökad, med flera nya illustrationer.