Jan Ainalis solcellsutrustade vagn

Jan Ainali och hans solcellsutrustade vagn

Den 4 april till 13 juni genomförde jag en hållbar vandring från Ystad till Stockholm om öppna data och de globala målen för hållbar utveckling. På den drygt 1200 kilometer långa vandringen pratade jag med 19 av de 26 kommuner jag passerade längs med kusten om hur de bättre kan nå ut till företag, forskare, medborgare och beslutsfattare med information och statistik om bland annat miljö och klimat i kommunen.

Projektets mål i sig är ju intressant ur ett tekniskt perspektiv, då tillgång till data behövs för de samhällsbevarande beslut vi behöver ta, men det innebar också en del tekniska utmaningar. En fråga som jag ställde mig tidigt i projektet var hur jag själv kunde vara en förebild och dela så mycket data som möjligt under vandringen, jag återkommer till den frågan. För en annan fråga var av mer pragmatisk art och viktig att lösa för att den förra frågan ens skulle vara möjlig, hur skulle all den utrustning jag hade med mig strömförsörjas?

Ganska snart stod det klart för mig att det enda reella alternativet som stod till buds i dagsläget (med den ändå relativt begränsade budget som fanns) var solceller. En marknadsundersökning gav ett par olika alternativ, men till slut fastnade jag för en uppsättning med fyra stycken 17 Watts paneler som till varje har ett 20 000 mAh batteri. Dessa är helt fristående från varandra vilket borgade för en god redundans om något skulle hända med någon panel. Panelerna i sig är väldigt tåliga och klarar regn utan problem och för att skydda batterierna fäste jag kartfickor för kajakpaddling på baksidan. Det hela skruvades ihop med ett aluminiumprofilsystem med standardiserade delar till en billig slant. För att vara så flexibel som möjligt hölls den fast med elastiska bagagestroppar så att jag snabbt kunde justera den till en bra infallsvinkel för solen genom att lägga en jacka under panelerna på ena sidan.

Jan Ainali