Vi fick en fråga om ett av våra föremål, hjälpmotorn Cyclemaster från 1952:

Var kan man köpa denna cykelmotor tillverkas den fortfarande, finns det någon återförsäljare i Sverige, intresant motor till cykeln.

TEKS0039644Ja, det är ju en fråga. Cyclemaster är ett bedårande barn av sin tid men tyvärr finns det inte någon tillverkning idag, vad vi känner till. Det finns flera exempel på tillverkare av hjälpmotorer för montering på cyklar från den tidigare hälften av 1900-talet. Cykeln, liksom dess motordrivna kusiner, återfinns bland de 100 viktigaste innovationerna enligt vårundersökning.

Det finns många spännande lösningar på motorcyklar från början av 1900-talet.  Megola var en motorcykel som hade en stjärnmotor i framhjulet. Stjärnmotorer var vanliga på flygplan under 1920-talet. Hela motorn roterade tillsammans med framhjulet på motorcykeln.

I takt med att cyklar, mopeder och motorcyklar skilts åt i utvecklingen, beroende på regler för motorfordon bland annat, har det blivit ovanligare att kombinera cykel med tillsats av förbränningsmotor. På 1950-talet delades fordonen in i klasser beroende på om de hade motor, och hur tunga de var. Reglerna skapade mopeden med högst 50 kubikcentimeters cylindervolym, samtidigt blev de varierande påhängsmotorer som funnits för cyklar inte längre användbara. Den lätta motorcykeln fick väga 75 kg medan tyngre cyklar med starkare motorer var motorcyklar. Kraven på körkort följde indelningen så att den lätta motorcykeln hade en lägsta åldersgräns på 16 år och motorcykeln 18 år.

Idag säljs istället satser med elmotorer som för att fungera som hjälpmotorer på cyklar. Bra tanke för miljön, att inte allt som rör sig måste drivas av fossilbränsle. Det finns också likheter, till exempel elektriska motorer som monteras i navet för att underlätta i motvind och -lut.

När det gäller Cyclemaster måste vi emellertid hänvisa till de många entusiaster med veterancyklar som håller tekniken vid liv.