Slipspress

En slipspress ur Tekniska museets samlingar

Det råder delade meningar om slipsens ursprung. Somliga säger att slipsens historia började redan på 200- talet e.kr, i Rom, andra att dess historia började på 1600-talet vid Ludwig XIV:s hov. En teori är att fröet till dagens slips såddes under 30-åriga kriget av Kroatiska soldater, vilka väckte uppseende med sina speciella halsdukar. Ryktet spred sig sedan till Paris där en elegantare version lanserades i modet.

Slipsens utseende har genom tiderna varierat i form, storlek, knut och drapering, från kravatten på 1700-talet till dagens slipsar. Den moderna slipsen fick sitt nuvarande utseende 1924 då en man i New York, vid namn Jesse Langsdorf patenterade den metod genom vilken de flesta slipsar idag tillverkas. På 1920-talet bar de flesta män färdigknutna slipsar i likartad modell, på 30-talet rådde ett rikt varierande slipsmode, på 40-talet var det breda slipsar som gällde, på 60-talet smala, på 1970-talet blev de bredare igen och idag från att på 90- talet varit en mellanstor modell jämfört med 60- och 70-talet visar modet återigen upp en smalare modell.

Slipsen har länge haft en speciell funktion i samhällslivet och det finns många praktiska råd om hur den ska skötas och knytas och vid början av 1900-talet blev böckerna med råd allt fler. På 1940- 50- talet användes särskilda pressar för att stryka slipsar och Tekniska museet har två sådana. Denna elektriska slipspress är tillverkad av Elektroindustri och skänktes till Tekniska museet på 1960-talet av Hans Walther. Han uppgav då att han använt pressen väldigt lite p.g.a. att slipsens varierande utseende vad gäller längd och bredd har gjort slipspressen svåranvänd.

Museets föremålsnummer TM40860