Archimedesmotorn var världens första tvåcylindriga utombordsmotor när den kom 1912. Den var konstruerad för att minska de vibrationer som tidigare encylindriga utombordare hade inneburit. Motorn kom därför att kallas för balansmotorn, men är mer känd som Archimedesmotorn.

Alrik Hult föddes den 14 december 1867 och kom under sitt långa liv att konstruera många uppfinningar tillsammans med sin bror Oscar. Bland annat skapade de förbättringar av mjölkseparatorn, en roterande ångmaskin och en konservöppnare. De startade även ett antal företag kring sina uppfinningar. Mest känd av bröderna Hults uppfinningar är  idag balansmotorn, som tillverkades av deras företag AB Archimedes. Alrik Hult var under 17 år också Svenska Uppfinnarföreningens ordförande. Han avled 1964, 97 år gammal. Läs mer om bröderna Hult på Tekniska museets webbplats.