Telefonen är en av de 100 innovationer vi berättar om i vår utställning. Runt om i Sverige finns spår av den tid telegraf- och telefonnäten byggdes ut och då dessa var beroende av centralt belägna stationer med telefonister som kopplade upp samtalen. Ofta har husen en dekor som avslöjar deras historia, även om de sedan länge förlorat sin betydelse inom kommunikationen. Ett sådant hus finns på Jakobsbergsgatan 24 i Stockholm och om det fick vi nyligen denna fråga:

Fråga:
Hej Anders!

Tacksam om du kan ge mig lite uppgifter om huset som lär ha stått färdigt OS-året 1912.

Då jag skall använda uppgifterna på torsdag (7 juni) eftermiddag vid ett möte med The American Club of Sweden just i det huset så uppskattar jag din hjälp speciellt mycket.

Bästa hälsningar

Tommy Wahlsten, Skövde
vice ordf i SOF, Sveriges Olympiahistorikers Förening

Jakobsbergsgatan 22-24, i kvarteret Jericho. År 1916.

Kvarteret Jericho, central plats i telefonhistorien!

Svar:
Hej Tommy,

I boken Svenska Telegrafverket del IV,  Telegrafverkets historik för perioden 1903-20 står det skrivet om verkets fastigheter, i sammandrag:

–          1907 planerade Telegrafverket för ny teknik, byggnaden vid Skeppsbron 2 gick inte att bygga på med fler våningar. Verket och arkitekten Aron Johansson gjorde en studieresa utomlands för att se hur man byggt moderna telefonstationer. Ett nytt förslag för huvudstaden utarbetades. Eftersom den nya tekniken med ”centralbatteri” för manuella telefonstationer krävde att ledningarna inte gick genom luften utan först och främst i kablar och staden Stockholm hade hindrat att verket grävde upp alla gator och lade ned kabel låg verket lite efter i utvecklingen. Från 1907 var det tillåtet för verket att lägga ner kablar. Det var inte heller aktuellt att ha endast en telefonstation i staden längre. Affärsabonnenterna skulle anslutas till en central station medan bostadsabonnenterna skulle höra till understationer i stadsdelarna.

–          Man sökte en ny plats för denna centrala station. För att abonnentledningarna skulle bli så korta som möjligt borde stationen ligga på Norrmalm. En tomt med fyra fastigheter till salu fanns mellan Jakobsbergsgatan och Lästmakargatan i kvarteret ”Jericho”. Verket avtalade om att köpa den för 646000 kronor, byggnaderna revs eftersom de inte kunde användas för den nya tekniken. Ritningar till nybyggnaden gjordes av Aron Johansson och kostnaden för bygget beräknades till 914000.

–          Kungl. Maj:t avlät en proposition i enlighet med telegrafstyrelsens förslag till riksdagen 1908. Trots att kostnaderna började öka, godkände riksdagen förslaget.

–          Den nya fastigheten i kvarteret Jericho uppfördes under åren 1909-1912, till en kostnad av 1644000 inklusive tomterna. I oktober 1916 flyttades lands- och interurbanstationerna från Skeppsbron till Jakobsbergsgatan.  Men i och med att verkets konkurrent, det enskilda nätet (Stockholmstelefon) köptes upp 1918 blev det aldrig aktuellt att inrätta en ny manuell station på adressen.

Så långt historien före och kring 1912. Fortsättningen på historien i korta drag är att huset har varit central automatisk telefonstation av strategisk betydelse för landet och att där också har funnits telefontjänster som nummerupplysning, telefonväckning, fröken ur m fl manuella tjänster långt fram på 1900-talet.

Med vänlig hälsning
Anders Lindeberg-Lindvet | Intendent