Magisk digital materia och batterier tunna som papper

Mateo har snöat in på
att uppfinna ett batteri som är lika tunt som ett pappersark. Maria är
antropologen som letar sig in i den digitala teknikens förtrollade och
känslomässiga inre. Onsdagen 23 april träffar vi båda på Tekniska museets
Nördcafé.

Veckans Nördcafé på Tekniska museet gästas av två tvättäkta teknikentusiaster
– båda akademiker, men med helt olika sätt att nörda in sig i teknikens inre.
Medan Maria Eriksson undersöker en magisk värld inuti datorer, där politik,
kultur och mänskliga relationer är viktigare än kretsar, komponenter och
kilobytes, är Mateo Santurio nördigt intresserad av att utveckla tekniken och
arbeta fram nya innovationer.

Mateo Santurio har arbetat med innovationsverksamhet och
varit kopplad till Uppsala Universitet sedan 2005. De senaste tre åren har han
tillsammans med tre forskare och professorer ägnat sig åt att ta fram
framtidens batterier.  – Folk brukar
fråga mig lite skämtsamt hur det är med mina alger, de tycker att mina tidigare
projekt med att extrahera cellulosa ur grönslick var lite nördiga
, säger Mateo.

Trots att Maria Eriksson är nördigt fascinerad av datorer
och digital teknologi är det egentligen inte tekniken som intresserar henne
mest, utan våra föreställningar och idéer om datorer och det som finns inuti
dem. – Ju mer jag lärde mig om datorer, ettor, nollor och bits desto mer insåg
jag att den digitala materian innehåller en helt fantastisk
föreställningsvärld, fylld av mytologiska ekement och ekonomiska, politiska och
kulturella idéer
, Berättar Maria Eriksson. Just nu forskar hon inom digital
antropologi vid Stockholms Universitet.

På onsdag den 9 april träffar vi Maria Eriksson och Mateo
Santurio på Tekniska museets Nördcafé, som även direktsänds på museets egen
webb-TV-kanal kl 18.00.

Kort om oss
Tekniska museet verkar för att öka allmänhetens och speciellt ungdomars intresse för teknik och naturvetenskap på ett lustfyllt och inspirerande sätt. Museet har också i uppdrag att förvalta och vårda Sveriges industriella och tekniska kulturarv. Tekniska museet är Sveriges största tekniska museum och hade 300 468 besökare 2013.