Omstridd sluss blir utställning

På fredag öppnar Tekniska museet en liten utställning om en fråga som blivit stor för att bringa klarhet i Sluss-djungeln de som blev av, de som inte blev av och de som kanske blir av.

I fredags föll domen i Mark- och miljööverdomstolen om den nya detaljplanen för Stockholms sluss och man frågar sig nu om frågan därmed är slutdiskuterad. Tittar vi i historiens backspegel finns skäl att anta att det kan dröja innan byggplanerna kan sätta i verket.

– I mitten av 1700-talet fick uppfinnarsnillet Christopher Polhem i uppdrag att bygga en ny sluss med överfarter. Detta var dock efter nära på femtio år av förslag och diskussioner som gällde placering, kostnader och om hur bygget skulle gå till. Under tiden förföll den gamla Slussen tills den var närapå obrukbar. Situationen påminde alltså rätt mycket om dagens, berättar Lars Paulsson, intendent på Tekniska museet.

De tidiga slussarna byggdes för att skapa förutsättningar för sjöfart och handel. Den nuvarande Slussen, som invigdes 1935, skulle hantera det växande antalet bilar, bussar och spårvagnar. Idag är det fler cyklar än bilar som passerar slussen och i framtiden kommer, enligt Stockholms stads prognoser, både cyklister och fotgängare att öka. Här måste dessutom en stigande havsvattennivå tas med i beräkningarna på grund av människans påverkan av den globala uppvärmningen.

I centrum för Slussen-utställningen står den magnifika 1700-talsmodellen av Polhems sluss. Kring den berättas det om de olika slussar som tagits fram sedan 1600-talet. Besökarna får även möjlighet att ta del av en del av de förslag – både officiella och alternativa – som lett fram till dagens beslutade förslag Den nya Slussen och själva tycka till.

Kort om oss
Tekniska museet verkar för att öka allmänhetens och speciellt ungdomars intresse för teknik och naturvetenskap på ett lustfyllt och inspirerande sätt. Museet har också i uppdrag att förvalta och vårda Sveriges industriella och tekniska kulturarv. Tekniska museet är Sveriges största tekniska museum och hade 276 330 besökare 2012.