Unga klimatkämpar - miljöförebilder för sina föräldrar

FN presenterade i förra veckan en alarmerande klimatrapport. Tankarna om en bättre värld hålls ändå vid liv av skolungdomar från hela landet. Tekniska museet skapar opinionsledare med ett energisnålare samhälle som vision.

Tekniska museets utställning ”Spelet om energin” har blivit ett populärt besöksmål för ett stort antal skolor över hela landet. Över 32 000 skolungdomar har besökt utställningen och blivit orienterade i hur våra vardagliga val påverkar vår gemensamma framtid. Många har arbetat vidare med klimatfrågorna hemma och påverkat familj och vänner att göra klimatsmarta val i vardagen.

– Vi samlar in statistik från alla besökare i utställningen och ser tydligt att ungdomarna är i framkant när det gäller att minska energianvändandet – till exempel genom att byta ut gamla glödlampor, se över standby-produkter och varmvattenanvändningen, säger Lars Paulsson, intendent på Tekniska museet.

I utställningen får besökarna historiskt perspektiv på hur dagens energiberoende samhälle vuxit fram på gott och ont, samt möjlighet att ta ställning till och välja hur vi ska använda energi på ett hållbart sätt i framtiden. Besökarna kan även fundera över vad som bör göras åt växthuseffekten och sedan göra det på riktigt. Alla skolklasser gör en hemuppgift inför besöket där de tar reda på hur man kan spara energi i hemmet.

– Ungdomarna får en djupare insikt i hur mycket energi vi faktiskt förbrukar, vart den kommer ifrån och hur det hänger ihop med miljö- och klimatfrågor. Ungdomarna är nyckelpersoner för att sprida kunskapen vidare till familj och vänner och vi ser en större miljövetenhet hos de besökare som återkommer till utställningen.

Samtidigt i dagarna träffades FNs klimatpanel IPCC i Stockholm för att sammanställa och presentera den första delen av panelens femte klimatrapport. Arbetet med sammanställningen kommer att ske under ett års tid och det slutgiltiga materialet presenteras i Köpenhamn i oktober 2014. Fokus för diskussion ligger delvis på människans påverkan på den globala uppvärmningen. Den senaste rapporten från 2007 var inte lika precis, men man vet idag att det är människan som främst bidrar till detta.

På Tekniska museet i Stockholm har man bidragit till lärande kring klimatpåverkan. I utställningen ”Spelet om energin” uppmärksammas besökarna på hur mycket energi man omsätter i sitt vardagliga liv samt hur man själv kan minska detta och värna om miljön.

Kort om oss
Tekniska museet verkar för att öka allmänhetens och speciellt ungdomars intresse för teknik och naturvetenskap på ett lustfyllt och inspirerande sätt. Museet har också i uppdrag att förvalta och vårda Sveriges industriella och tekniska kulturarv. Tekniska museet är Sveriges största tekniska museum och hade 276 330 besökare 2012.