träddator

Ny datorteknik som nu finns på Tekniska museet kan bidra till att rädda Amazonas regnskogar från olaglig avverkning.

Amazonas regnskogar har en mycket viktig roll för världens klimat. Regnskogen är en stor förbrukare av koldioxid, vilket motverkar växthuseffekten och den globala uppvärmningen. Dessvärre har drygt 17 procent av Amazonas avverkats under de senaste 50 åren, samtidigt som de globala utsläppen av koldioxid har ökat med 320 procent under samma tid. Marken har kommit att användas bland annat för boskapsuppfödning, vilket i sig bidrar till ökade koldioxidutsläpp. Dessa förändringar innebär ett konkret globalt miljöhot. Avskogningen har börjat dämpas under de senaste åren. Dagens höga virkespris på timmer från regnskogen innebär dessvärre att timmertjuvar avverkar träd illegalt och säljer på den svarta marknaden.

IT-säkerhetsföretaget Gemalto och det brasilianska fraktbolaget CargoTracck har tillsammans utvecklat en modul med en datorenhet utrustad med trådlös internetuppkoppling och så kallad RED-teknik som boostar räckvidden för trådlös kommunikation. Modulen monteras in i hotade trädstammar. Vid en trädfällning loggar datorn i trädet händelsen och så fort det fällda timret kommer inom 3 mil från ett mobilnätverk meddelar datorn polisen som kan spåra trädet och gripa trädtjuvarna.

Gemalto i Brasilien har skänkt ett exemplar av en ”träddator” till Tekniska museet, som ett prov på en annorlunda användning av det senaste inom datortekniken, det som har kallats för ”internet of things” eller prylarnas internet. Datortekniken har blivit allt mer miniatyriserad och billig vilket har inneburit nya möjligheter för hur och till vad vi kan använda datorerna. Inte bara människor utan även föremål förses med datorer och internetuppkoppling. Det gör att man kan styra föremålen eller ha uppsikt över dem från distans och att de kan kommunicera med varandra och styra varandra utifrån dina inställningar.

Har du några tankar och idéer om hur denna teknik skulle kunna användas? Skriv gärna och berätta.