Samling kring radion

Bild från Otto Cantzlers bok ”När radion kom till stan”. Östergötland, omkring 1930.

Företaget Radiotjänst var centralt i den svenska modellen för hur det nya mediet skulle användas. Bakom Radiotjänst låg Tidningarnas telegrambyrå, pressen och radioindustrin. Telegrafverket tog upp licensavgifter för utbyggnaden av sändare och hade uppdraget att se till att programmen kunde höras i minsta stuga. Till en början var det si och så med det, sändarna räckte ungefär 10 mil.

Radiosändare från Western Electric

Western Electrics 500 W sändare var 1923 den första på marknaden som speciellt tagits fram för rundradiosändningar.

Runt om i världen började etermedia få spridning under 1920-talets första hälft. Vad skulle det nya heta? Det engelska uttrycket ”broadcasting” blev till norska ”kringkasting”. I Sverige kom förslaget i en tävling, från en ung student: Rundradio. Men hur gick det med utbyggnaden? Det blev Stockholm – Göteborg – Malmö, när Radiotjänst hade sina första sändningar i januari 1925 var det endast i dessa trakter det gick att lyssna på programmen.

Det fanns också en förhistoria. Sedan radiotekniken börjat få spridning omkring sekelskiftet 1900 hade många entusiaster experimenterat, både med att ta emot och att sända. I Sverige fanns det radioklubbar i såväl Falun och Linköping som Örebro och flera orter. Första gången tal och musik sändes till allmänheten var den 12 juli 1921, från försvarets sändare i Boden. Drivande i radioklubbarna var ofta lokala radioamatörer. Telegrafverkets hade försökssändningar med en rundradiosändare från Western Electric, bevarad hos Tekniska museet.

Naturligtvis var det frustrerande för de som ville skaffa egen radio, att behöva betala en licensavgift till Telegrafverket när det inte fanns något att lyssna på. I väntan på utbyggnad av nya sändare sändes riksprogrammet via de lokala radioklubbarna. Deras tillstånd att sända och experimentera hade förändrats 1925; det var bara Radiotjänsts program som var tillåtna. Det blev en omvälvande tid från mitten av 1920-talet och tio år framåt. Radio var ett massmedium som skulle bringa kultur in i minsta koja, så var det bestämt.

I en följd inlägg kommer vi att berätta om radions första decennium i Sverige, om vad man kunde lyssna på och hur man fick tag på mottagare. Häng med!

Läs mer om rundradion i Sverige