En miljard människor saknar vattenförsörjning idag. Nästan två miljoner människor dör varje år, som följd av sjukdomar som ofta orsakats av smutsigt vatten. Om detta berättar vi i utställningen 100 innovationer och i de två böcker på samma tema som vi släpper den 24 maj. Det är ju förstås så att teknik är en starkt bidragande orsak till att den globala förbrukningen av vatten är 1385 kubikmeter per person och år (enligt Waterfootprint.org). Det går inte bara åt vatten till att dricka, eller att vattna boskap och åkrar. Det är ju bilar som ska tvättas och industrier som ska kylas och…

Färskvatten börjar bli en bristvara, även på nära håll. I storstadsregionerna behövs långa ledningar för att mata staden med ett flöde av rent vatten. För att säkra och på lång sikt kunna erbjuda befolkningen i Malmö med omgivningar vatten finns en åtta mil lång tunnel från sjön Bolmen i Småland. Den byggdes mellan 1975 och 1987 och kan leverera 6000 liter per sekund, om det krävs. Idag tar man endast en mindre andel vatten på detta sätt, men om Vombsjön skulle förorenas… Vombsjön försörjer Malmö stad med 80% av vattnet idag. Eftersom mängden vatten som får tas ur Bolmen är bestämd utifrån hur mycket som rinner till, antar jag att mer vatten än så rinner till sjön tack vare regn.

Vattnet är en grundläggande förutsättning för livet på jorden. Hur djupa och skrämmande haven kan tyckas är detta förvånansvärt lite vatten. Det är inte heller allt detta vatten som finns tillgängligt för oss, bara en pytteliten del utgörs av sötvatten som vi kan komma åt. Med reservation för omräkningsfel får jag det till 20 000 kubikmeter per invånare på jorden. Det är vad jag använder på lite drygt tio år i så fall. Vilken tur att det går att använda vattnet flera gånger! Men vem ser till att det blir rent, igen? Och, finns det teknik som gör att mer av det salta vatten som finns i haven kan användas? Läs om det i våra böcker!

Ett föremål som du också hittar i våra utställningar är Solvatten som Petra Wadström från Stockholm har uppfunnit . Upprinnelsen till uppfinningen var resor i den fattiga delen av världen och en stark vilja att göra något för att minska lidande. En process med prototyper och funktionella försök i Kenya, Tanzania och Nepal genomfördes. En O-serie togs fram och Solvatten tillverkas sedan 2009  av Mälarplast i Eskilstuna i Sverige. Tanken är att tillverkningen enkelt skall kunna ske i det land där Solvatten bäst behövs. Mikrobiologiskt förorenat vatten renas på 3-5 timmar i solljus genom synergetisk effekt av UV-strålning tillsammans med termal effekt. Tio liter räcker för att fyra personer ett dygn ska få rent dricksvatten och kunna laga mat utan att drabbas av livsfarliga sjukdomar.