Skönhetsnörderi och jubileumskalas när Nördcafé öppnar i Sydafrika

Nördcafé fyller fem år och firas med en livesamsändning med Sydafrika där man lånat idén och driver egna Nördcaféer. Kvällen till ära kopplas de två nördcaféerna ihop till ett gemensamt med temat skönhet vs beauty.

En nörd. En enkelspårig och något löjeväckande person med fanatiskt detaljintresse men förment undermålig social kompetens. Eller inte. Nationalencyklopedins något nedlåtande beskrivning av nördar delas inte av skaparna till Tekniska museets uppskattade Nördcafé. En mötesplats för alla de überslipade entusiasterna med specialintressen och bottenlös kunskap inom allt från e-sport, musik och datorer till magi, Lego och hissar. Varje café med ett eget unikt tema, år efter år. Tiden flyger förbi när man har trevligt och nu har det gått en handfull jordsnurr sedan startskottet gick! Nördcafé fyller fem år och breder ut sig över landmassorna.

– Nördcafé har blivit ett ställe där man möter människor med verklig passion och som praktiskt provat på något. Att på detta sätt tillåta att nästan vad som helst presenteras på ett museum har kopierats och nya Nördcaféer öppnas på olika håll, berättar Nils Olander, intendent på Tekniska museet.

Här närmast öppnar ett ”Nerd cafe” i Sydafrika och under firandet av femårsjubileet kopplas de två Nördcaféerna samman över Skype för en gemensam diskussion om kroppideal och skönhet i Sverige och i Sydafrika. Nörd eller icke. Varje själ har en stofthydda att leva med. Idealen är olika och vad som är anses vackert och normalt är en lika strödd tolkning som det finns stjärnor i himlavalvet.

Johanna Arogén är skribenten och föreläsaren som resonerar kring skönhetsideal och självbilder. I ett annorlunda Nördcafé möter hon Cynthia Ayeza från Uganda, student vid universitetet i Zululand i Sydafrika, när man genom ett av Teknikens under kopplar samman två landplättar femtonhundra mil från varandra på jordens yta. Trots hållna föreläsningar och offentligt debatterande så är den här diskussionsplattformen ny för Johanna.

– Det ska bli jättespännande! Jag kommer att prata om hur kroppsidealen ser ut just nu i västvärlden. Det råder en otrolig fixering vid kroppen och det är många som tar till ohälsosamma metoder för att nå upp till det eftersträvade utseendet. Man ska se ut, äta och träna på ett visst sätt. Dessutom ska man vara en supermänniska som balanserar en framgångsrik karriär med en perfekt familj. Otäcka ideal om en slags ouppnåelig perfektionism smyger sig in i våra hjärnor som får oss och tro att man ska vara perfekt. Men ingen är ju det! säger Johanna Arogén, grundare av Livskick magasin.

 

Nördcafé

För alla eldsjälar därute – berätta om din passion eller kom och lyssna på andra. På Nördcafé träffas vi och lyssnar på någon hängiven nörd i en avspänd cafémiljö. Det är alltid fritt inträde till nördcaféerna. Du som inte har möjlighet att komma till museet kan följa nördcafé live på webben.

 

Tid och plats

Onsdag 27/11 2013 kl.17.00
Tekniska museet, museivägen 7, Gärdet i Stockholm. Buss 69 till Museiparken.

 

Kort om oss
Tekniska museet verkar för att öka allmänhetens och speciellt ungdomars intresse för teknik och naturvetenskap på ett lustfyllt och inspirerande sätt. Museet har också i uppdrag att förvalta och vårda Sveriges industriella och tekniska kulturarv. Tekniska museet är Sveriges största tekniska museum och hade 276 330 besökare 2012.