Högdosratemeter

Högdosmätaren från brittiska Anders Electronics Ltd har en CdS-detektor för att mäta stråldos och är graderad i enheten Röntgen per timme.

Vi fick en fråga, eller ska vi säga kommentar:

Hej! 

Jag arbetar som inläsare av skolböcker för synskadade. I biologiboken jag läser in just nu förekommer Röntgen som mätenhet för strålning. Jag såg nu på er hemsida att det inte används längre, och undrar när det slutade användas. Hur gamla fakta är det som barnen får lära sig?

Hälsningar Louise 

Det är svårt för läroboksförlagen och skolor att hänga med i den snabba teknikutvecklingen men här verkar det som att de som publicerade skolboken borde kollat upp fakta bättre. Röntgen har aldrig varit helt accepterat som måttenhet, utan standardenheten är coulomb/kilogram som ska användas för att mäta mängden joniserande strålning.

När det gäller radioaktivitet kan man ju mäta många olika faktorer och typer av strålning. Det kan vara momentant just i ögonblicket, det kan vara över tid, eller hur mycket som tagits upp per kilogram till exempel. För de som arbetar i kärnkraftverk var det viktigt att veta dosen, hur mycket samlad strålning man exponerats för.

För oss är förstås sådana historiska linjer intressanta och föremålet blir för oss en anledning att berätta om Wilhem Conrad Röntgen och om svensk kärnkraft. Vi tycker att det är viktigt att även synskadade kan ta del av de spännande historier som våra föremål representerar.