Fråga:
Mitt namn är Veronica Olofsson och jag jobbar som antikvarie på Kalmar läns museum. Jag arbetar just nu med en kulturhistorisk utredning för ett fd epidemisjukhus här i Kalmar. I källaren finns en cylinderformad anordning som jag misstänker kan vara någon form av desinfektionsanläggning. Kan det vara det? Nu undrar jag om du eller någon annan kan svara på det?

Hur fungerade den i så fall? Och vad var det som behandlades? I ändarna finns öppningsbara luckor och inuti finns en utdragbar trådback. Till cylindern finns flera rör kopplade. En liten skylt ger följande information: ?A. B. RECK, PATENT, 1885, KJÖBENHAVN?.

Med vänlig hälsning
Veronica Olofsson

Svar:
Det låter som att du har en autoklav, en ugn för desinfektion av kirurgiska instrument mm med hjälp av het ånga. Anders Borch Reck, mannen på den lilla skylten, finns det intressant information om på http://da.wikipedia.org/wiki/A.B._Reck och han arbetade med att förbättra desinfektionsutrustning och kaminer mm. Han hade patent på flera uppfinningar i skilda länder, http://www.google.com/search?q=anders+borch+reck&tbm=pts&tbo=1&hl=en.

Jag bifogar ett patent (svenskt) utställt på Reck, 1886, av en desinfektionsugn. Där finns en beskrivning av funktionssätt. Troligen är det denna konstruktion som patenterats året innan i Danmark. Med hänsyn till att hans verksamhet ombildades till Recks Opvarmningskompagni 1898 bör ugnen vara tillverkad mellan 1885-1898.