Montage med ledningar som skadats av den magnetiska stormen 1909.

Montaget visar bland annat ledningar som skadats av den magnetiska stormen 25/9 1909. Acc nr TeM42562

 

Just nu finns det mycket att läsa om solstormarwebben. Solen har kraftiga utbrott och slungar ut enorma mängder energi i rymden. Många är oroliga att de geomagnetiska stormarna ska slå ut viktiga funktioner i samhället. Elektronisk utrustning, satelliter, mycket av det vi har omkring oss är känsligt för dessa naturens nycker. Men hur länge har solstormar varit ett problem? Solen och jorden har funnits i miljarder år och det har troligen de geomagnetiska stormarna också. Norrskenet, eller polarsken, har sin förklaring i detta energiflöde som varierar med tiden.

Telegrafledningarna bildar de första elektroniska kommunikationsnäten som bokstavligen kan nå jordens alla hörn. Den effekt som magnetism har på ledningar upptäckte Michael Faraday på 1830-talet. Detta och flera andra upptäckter kom till användning i telegrafen. Men de långa telegrafledningar som bildade ”Victorian internet” var överkänsliga för geomagnetiska stormar.

Här på Tekniska museet finns flera föremål som exempelvis ledningsprov och telefonkontakter, som tidigare generationer sparat. De blev skadade i den magnetiska storm som började kl 12:00 GMT lördagen den 25 september 1909.