MovieBox, VHS video för hyresmarknadenI en teknikhistorisk kavalkad lyfter vi fram teknik och media som du kanske glömt eller inte använt på länge. Ett av museets viktigaste syften är ju att bevara en mångfald av exempel på teknik och kunskapen om dessa åt eftervärlden. Följ vår bloggserie med exempel ur museets samlingar på temat ”död medieteknik”.

Idén till detta fick vi från det upprop till ett projekt om ”döda medier” som science fictionförfattaren Bruce Sterling gjorde i mitten av 1990-talet ”. I den tid när Internet, multimedia och CD-ROM var tidens nya teknik och den löftesrika framtiden benämndes ”information superhighway” och ”virtual reality”, efterfrågade Sterling en bok om all medieteknik som förlorats i de tekniska framstegen, som inte lyckats eller som avsomnat. I en e-postlista samlades bidrag under förutsättningen att dessa var fria att använda för den som ville skriva en handbok och som kunde förklara medieteknikens utvecklingshistoria. Listan somnade av i början av 2000-talet och omfattade då uppemot 500 artiklar om allt från brevduvor till försvunna webbsidor.

Vi kan konstatera att telefonsvararen, personsökaren och telegrammet inte längre existerar som fysiska företeelser, men att de ändå lever vidare på sätt och vis. Skrivmaskinen, räknestickan och de mekaniska räknemaskinerna har gått upp i den eviga digitala konvergensen. Instamatic, Polaroid och Super-8 är idag glömda begrepp från 1960-talet. I några fall lever de kvar som varumärken men kanske med annat innehåll. Många av dessa företeelser är bland de 100 viktigaste innovationerna, enligt museets undersökning. Listan av teknik som kommit och gått kan göras lång, frågan är om en teknik har dött eller bara ändrat skepnad? Avgör själv, och dela gärna med dig av dina tankar och berättelser till museet!

 

Not. Bloggserien bygger på en artikel i museets årsbok Daedalus från 2006, här omarbetad och utökad, med flera nya illustrationer.