Berättelsen om Ösjöfors handpappersbruk ges ut som bok

Ösjöfors handpappersbruk (1777-1926) var ett av de allra sista i Sverige som tillverkade papper för hand. Det finns en lång och spännande historia kring orten, människorna, hantverket, platsens minnen, branden som ödelade bruksbyggnaden 2005 och Ösjöfors idag. Nu ger Tekniska museet ut en bok om det lilla handpappersbruket i norra Småland som på 1800-talet var ett av femtio pappersbruk i trakten.

Allt papper som tillverkades till och med 1800-talets början formades för hand.  Arken gjordes ett och ett, där teknik förenades med konst – det skickliga hantverket, den levande känslan, vattenmärket som angav papperets ursprung. Tekniska landvinningar under 1800-talet kom att genomgripande förändra såväl produktion som användning av papper. Papperstillverkning blev storindustri och många små bruk tvingades lägga ner. Tillverkningen som tidigare varit koncentrerad längs vattendrag i södra Sverige bredde även ut sig nära skogarna i norr.

När Ösjöfors handpappersbruk lades ned 1926 efter nästan 150 år i drift, skänktes det till Tekniska museet som ett museiföremål. Bruket var öppet som museum ända tills det ödelades i en anlagd brand år 2005.

Pappersmakaren Sanny Holm har under många år tillverkat utrustning till museiverksamheten i Ösjöfors. Sanny har också gjort papperet till de diplom som delas ut till Nobelpristagarna i medicin och fysiologi, John O´Keefe, Maj-Britt Moser och Edvard I. Moser, den 10 december 2014.

ÖSJÖFORS HANDPAPPERSBRUK

Daedalus 2014, årgång 82
Med bidrag från Tekniska museets vänner, Länsstyrelsen i Kalmar län, Vimmerby kommun, Kungl. Patriotiska Sällskapet och Stiftelsen Riksarkivarie Åke Kromnows Jubileumsfond

©Tekniska museet och författarna

Redaktionskommitté: Magdalena Tafvelin Heldner, Sofia Seifarth, Tekniska museet, Karsten Larsen och Gert Ekström Tekniska museets vänner

Redaktör: Magdalena Tafvelin Heldner

Grafisk form: Carl Åkesson

Tekniska museet, Box 27842, 115 93 Stockholm.

Tryck TMG Stockholm 2014

ISBN 978-91-7616-073-2
ISSN 0078-2528

Tekniska museet – alla små geniers favoritställe
Tekniska museet verkar för att öka allmänhetens och speciellt ungdomars intresse för teknik och naturvetenskap på ett lustfyllt och inspirerande sätt. Museet har också i uppdrag att förvalta och vårda Sveriges industriella och tekniska kulturarv. Tekniska museet är Sveriges största tekniska museum och hade 300 468 besökare 2013.