Apparat för högfrekvensterapi Radiolex

Apparat för högfrekvensterapi Radiolex

När radio var ungt, kring förra sekelskiftet, var det många som hade svårt att förstå den nya tekniken. När Telegrafverket ville bygga en sändare i halländska Grimeton undrade lokalbefolkningen hur denna ”radiumstation” skulle kunna göra gnistor ända till Amerikat? Svansarna på korna skulle stå rakt upp, trodde man! Alla drabbades emellertid inte av skepsis för den nya tekniken, kanske de högfrekventa elektriska signalerna till och med kunde vara hälsosamma? Här berättar vi om en bästsäljare från början av förra seklet:

I museets samlingar finns flera exempel på högfrekvensapparater. De består huvudsakligen av en transformator, med en primär- och sekundärspole, samt en kondensator. Till detta kan man koppla glasrör i olika former. När apparaten är igång leds en ström av elektroner genom röret och kan till och med skapa små gnistor i änden, röret skimrade violett. I till exempel engelskan är tekniken känd som ”Violet Rays”. Från röret kunde det också uppstå små överslagsblixtar till huden på den som behandlades.

Apparat för högfrekvensterapi Radiostat

Apparat för högfrekvensterapi Radiostat

Den högfrekvensapparat som visas här ovan har åtta elektroder av olika storlek och form, för strålbehandling på olika ställen av kroppen. Den är avsedd för hemmabruk. Frekvensen som används är omkring en till två megahertz. Tillverkaren av den, det tyska företaget Sanitas, erbjöd två varianter av denna apparat: Radiolux (eller som denna svenska variant kallats: Radiolex)  och Radiostat. Skillnaden var att Radiolux hade spolen inbyggd i handtaget medan Radiostat hade ett lättare handtag och spolen i en separat enhet, med reglage för finjustering.

Ur bruksanvisning för högfrekvensapparat.

Ur bruksanvisning för högfrekvensapparat.

I bruksanvisningen stod det att de högfrekventa strömmarna verkade genom att de stimulerade blodflödet i huden och därmed bidrog till syresättning av vävnaderna. Detta påskyndade läkning och hade bakteriedödande effekt, menade man. Apparaten gav smärtlindring och mildrade muskelspänningar, den bildade värme och ozon, allt enligt tillverkaren.

Föreslagna användningsområden var till exempel hudåkommor som akne och rodnader, hårsjukdomar och håravfall, retningar i svalg och luftrör eller mag- och tarmbesvär. Apparaten sades också hjälpa mot nervösa åkommor som neuralgi, huvudvärk och migrän samt ischias. Övriga åkommor som nämns är öron-, näs- och ögonbesvär, tand- och munsjukdomar, hemorrojder, köldknölar, gikt, reumatism, vårtor, bleksiktighet…

Man ska vara skeptisk mot metoder som hjälper mot allt möjligt. Det är inte påvisat att högfrekvensterapin hade effekt, som reklamen utlovade. Kanske tron på högfrekvensterapin spelade på associationer till radioterapi och radiumbehandling? Elektriciteten är en av de 100 viktigaste innovationerna, enligt museets undersökning. Den har kommit att användas för behandling på olika sätt inom sjukvården, som ECT inom psykiatrin, men det är en annan historia.

(Det finns ännu liknande apparater till salu, men jag skulle inte lita på att de är värda priset.)