P1030892

Infraljudgenerator för demonstration vid Infraone.

Inne i fjärrvärmecentralens panna förbränns sopor och blir till användbar energi. Men när sotet från elden sätter sig på väggarna inne i pannsystemet går det sämre att ta tillvara värmen och den slinker ut genom skorstenen. Därför är det är viktigt att ta bort sotet, helst så ofta som möjligt och utan stopp i produktionen. Detta var ett behov som passade för uppfinnaren Mats Olssons uppfinning i slutet av 1970-talet. Han hade då utvecklat infraljudgeneratorer för att eliminera malmedel på Etnografiska museets samlingar av kläder och Grillofon, en infraljudsgrill som blev populär i Japan.

Den viktigaste tillämpningen av infraljud blev därför en lösning på problemet att eliminera sotet i kokaren vid en pappersfabrik i Hyltebruk. Under ett år från maj 1978 trimmades en infraljudgenerator in så att den med jämna mellanrum ”skakade om” luften i pannan med exakt rätt frekvens. Ljudvågorna från den tryckluftsdrivna ljudgeneratorn har frekvensen 15 Hz – 30 Hz, knappt hörbart för det mänskliga örat. Sot och aska lossnade från rör och väggar och kunde fångas upp i skorstenens filter. Installationen blev uppmärksammad och ledde till nya beställningar.

Mats Olssons uppfinning blev grunden för företaget Infrafone som fram till 2013 har installerat mer än tusen ljudgeneratorer av egen tillverkning, världen över. Det innebär omkring 95% av världsmarknaden, kunderna har de stora industriella värmepannor. Att de sotas kontinuerligt innebär inte bara att bränslet utnyttjas effektivare och att verkningsgraden höjs, det innebär också att mindre andel av energin går upp i rök och att man inte måste stoppa eldningen för att skicka in sotare att ta bort sotet manuellt. Dagens infraljudgeneratorer styrs av datorer så att impulser av exakt rätt frekvens för pannan skapas med ett par minuters mellanrum. Helt lätt är det inte att förklara men på Infrafones hemsida finns en animerad beskrivning. Statliga riskkapitalföretaget Almi företagspartner har producerat en liten film om Infrafone.

När vi nu tar en infraljudsgenerator till våra samlingar är det för att den är ett exempel på innovation och entreprenörskap som bidrar till en bättre miljö. Den är en svensk uppfinning som fått en internationell spridning. Den kan också visa på hur en ide kan behöva lite tid och utveckling för att hitta sin huvudsakliga användning. Investeringarna i en sådan generator lönar sig inom bara några månader.

Nu måste vi bara fundera ut var i våra utställningar vi kan hitta en plats att visa den. Bland de 100 viktigaste innovationerna har vi ultraljud, men det är en annan historia. Kanske i anslutning till sophantering?