Exempel på lyxtelegram av Stig Lindberg. Ur Telemuseums historiska arkiv.

Det är inte bara föremål som finns i våra samlingar utan även arkivmaterial av olika slag. Arkivmaterial ställs sällan ut på museer trots att de bär på mycket intressanta historier. För att levandegöra vår teknikhistoria behöver vi både samlingarna och berättelserna kring våra samlingar.

Vi valde därför att sätta arkivmaterial i fokus för en för en publik workshop inom Tingens Metod. Vi plockade fram ett antal lyxtelegram och pressklipp om lyxtelegram och bjöd in museibesökarna att dela med sig av sina minnen och tankar. Lyxtelegram var en form av telegram som skickades mellan åren 1912 till 1977 vid gratulationer eller kondoleanser. Lyxtelegrammen skapades ofta av samtida konstnärer. Dessa vackra lyxtelegram är en del av vårt kulturarv, intressant både ur kulturhistorisk och kommunikationsteknisk aspekt.

Det var inte helt lätt att nå fram till de mindre barnen med detta äldre arkivmaterial. Men för den äldre generationen som deltog i workshopen väckte materialet många minnen, vi fick till exempel höra om hur det kom telegrambud och ringde på dörren och hur själva telegrammet lästes upp inför gästerna på bröllop. Många hade också sparat sina lyxtelegram. Det var roligt att höra pensionärerna berätta om sina minnen för de yngre. Det var en konst att uttrycka sig och rimma vackert när en skickade telegram.

Exempel på rimmad vers på telegram. Ur Telemuseums historiska arkiv.

Vi pratade om hur vi idag uppvaktar någon som gift sig eller fyllt år. Idag är det enkelt och snabbt gjort att skicka ett sms eller ett mejl med en gullig kattvideo eller några glada emojis. Sociala medier till och med påminner oss om detta. Tekniken förändrar även vårt skriftspråk och idag är emojin är en självklar del av vårt språk. Bröllop och fester har ofta en egen # där gästerna kan dela sina fotografer med varandra. Men hur kommer vi i framtiden att kunna arkivera och ta del av dessa ”digitala” uppvaktningar?

Har du själv några minnen av att ha fått eller skickat telegram?

I en serie inlägg taggade ”Tingens metod” tar vi dig bakom kulisserna och berättar om vårt arbete med detta tema. Vill du veta mer? Kontakta oss gärna.