Bredbandsmodem

Bredbandsmodem för internet och digitalteve

Det är som att världen var mycket enklare att förstå, förr. Det fanns bara Televerket att klaga på, om inte telefonen fungerade. Samma om tv-sändningen fick tillfälligt avbrott mitt under en spännande film. Nu är det inte ens säkert, vad som är telefon och vad som är television längre. Har alla media konvergerat och sammansmält i en enda härdsmälta?

Sverige var ett av de första länderna i världen att börja montera ner monopolen inom telefoni. Det var ett internationellt fenomen som hör samman med den liberalism som växte fram under Margaret Thatchers och Ronald Reagans tid med omfattande privatisering och avreglering av offentlig förvaltning i Storbritannien och USA. Många följde exemplet. Från och med 1980-talets början öppnade den svenska telemarknaden (dvs i stort sett allt som Televerket bestämde över och inte bara telefoni) för konkurrens bit för bit. Först ut 1981 var utrustning som telefax, telefonsvarare och akustiskt kopplade modem med högsta hastighet 300 bit/sekund. Fortfarande var distribution av radio/tv och transmission i telenäten en statlig angelägenhet.

Alltsedan starten av Radiotjänst 1925 hade det varit Televerkets uppdrag att sända ut radio- och tv-program. På 1980-talet var det Televerket Radio som gjorde detta, och som ansvarade för mobiltelefonnäten för NMT som började byggas ut i större omfattning från och med 1981. Från 1984 var Televerket frikopplat från statsbudgeten, och verksamheten blev mer lik företagens. Vid ingången av 1990-talet hade de flesta områden som Televerket verkade inom fått nya förutsättningar. Som en förberedelse inför bolagiseringen av verket bildades Teracom 1992 som ett fristående bolag. Där samlades delar av Televerket Radio som ett stomnät av radiolänkmaster och TV/FM-sändarstationer samt Kaknästornet (och Sveriges Rundradiomuseum i Motala).

Den 25 mars 1993 beslutade riksdagen att Televerket skulle ombildas till ett aktiebolag som ytterligare ett led i denna avreglering. Men vid tiden för diskussionerna om en sammanslagning med Telenor ansågs Telia vara en för dominerande aktör inom tv-distribution med sitt kabel-tvnät. Televerkets Kabel-TV hade bolagiserats 1992 och detta bolag såldes ur bolaget, Com Hem bildades 1999. Därmed var Telia frikopplat från de båda formerna av tv-distribution vilket öppnade för att starta nya tjänster med digital television, via ADSL. Detta skedde 2001 som ett sätt att erbjuda datakommunikation via telefonnätet. Redan 1995 tid hade bolaget genomfört pilotförsök med digitalteve och on demand-tjänster i Farsta. Telia Research, bolagets forskningskontor, hade varit aktiva med utveckling inom ADSL och påverkat den nya standarden. Några år senare, 2005, var Internetaccess och datakommunikation via ADSL enligt PTS den vanligaste formen av fast uppkoppling och en viktig del av telemarknaden. Och visst är det som rubriken antyder, komplexiteten ökar när media konvergerar: Vi kan se tv-program i mobilen och ladda ner appar i vår tv. Vad kommer näst?

 

Fotnot: Radiotjänst i denna text ska inte förväxlas med Radiotjänst i Kiruna AB som inkasserar licensavgifter för tv-innehav. Läs mer på http://www.tekniskamuseet.se/1/928.html

Mer att läsa om liberaliseringen av el, post, tele, inrikesflyg, järnväg och taxi finns till exempel i en rapport från Statskontoret (2004:28). Se http://www.statskontoret.se/upload/publikationer/2004/200428.pdf

Historien om avregleringen av Televerket finns beskriven på http://www.teliacompanyhistory.com/sources/svenolof-karlssons-the-pioneers/the-pioneers-page-17/ (engelska) m fl sidor.

Television en av våra 100 viktigaste innovationer… http://100innovationer.com/svensk/innovationerna/innovationer/televisionen.306.html