Efter 30 år har Sveriges första science center bokstavligen älskats sönder av besökarna. Nu satsar Tekniska museet på att skapa ett nytt favoritställe på två tusen kvadratmeter för alla små genier som leker, skapar, utforskar och experimenterar sig till den kunskap som behövs för att lösa världens problem. 

I dag startar sökandet efter den bästa formgivningsbyrån i en upphandling, och Tekniska museet tar därmed ett stort steg framåt i arbetet med Stockholms nya science center. Efter sommaren 2014 slår museet upp portarna till två tusen kvadratmeter experiment, innovationer, prova på-stationer, labb och pausrum.

Det nya science centret på Tekniska museet är ett steg mot den övergripande visionen om att bli alla små geniers favoritställe. Målet är att nå 500 000 besökare år 2015. Det blir en, överraskande, lustfylld och interaktiv lärandemiljö där magi blandas med naturvetenskap, teknik, konst och kultur. Målgruppen är barn med särskilt fokus på åldrarna 3 till 12 år. För lärare och skolelever blir utställningen ett slags lärande laboratorium.

För att skapa en plats som är användarvänlig, tillgänglig och med utgångspunkt hos besökaren skapas utställningen tillsammans med målgruppen. Redan nu inleds arbetet med publika testaktiviteter och referensgrupper med barnfamiljer, skola och organisationer med fokus på olika typer av funktionsnedsättning.

Vi lever idag mitt i en rasande snabb teknikutveckling vilket innebär en stor frustration för den som tycker att tekniken verkar svår och obegriplig. Samtidigt finns en enorm glädje i att förstå sin omvärld. Världen står inför omfattande globala utmaningar för att hantera klimatförändringar, hälsa och demografi, vilket kräver samverkan över gränser och innovationskraft i alla led. Men allt färre unga i Sverige söker sig vidare till högre tekniska utbildningar och vi brottas med kompetensförsörjningsproblem.

– Science centerpedagogiken har en viktig roll för samhället. Vi vill att den som besöker oss ska känna att den hittat sina egna styrkor och ett nytt intresse för teknik och naturvetenskap, säger Åsa Lindgren, projektledare.


Kort om Science center
Med inspiration från internationella science center öppnade Tekniska museet Teknorama 1985. Den interaktiva utställningen blev snabbt museets mest populära, och har under åren byggts ut till nya platser i museet. Sedan 2010 finns bara delar kvar i Teknorama på rymmen, och det finns ett stort behov av något helt nytt.

Science centerpedagogiken bygger på att barn lär sig genom att göra och med utgångspunkt i deras egen nyfikenhet. Den utvecklades av Frank Oppenheimer i San Fransisco under 1960-talet, då amerikanska ungdomars minskande intresse för naturvetenskap riskerade att ge ett underläge i den pågående kapprustningen. Idag finns tusentals science center i nästan 100 länder världen över, varav ett tjugotal i Sverige.