SAAB-datorn D2 kom till 1957 som en prototyp till en dator som skulle ersätta navigatören i flygplanet Viggen. Ett spel programmerades till D2 1960 för att visa möjligheterna.

De första dataspelen programmerades till 1940- och 50-talens tidiga datorer. Eftersom datorerna då var stora som rum och hade prislappar på åtskilliga miljoner kronor fanns spelen enbart för att visa vad datorerna kunde göra. Någon kommersiell potential syntes inte vid horisonten. 1952 programmerades en dator i Cambridge till att spela luffarschack och 1958 utvecklades spelet Tennis for two, föregångaren till dataspelet Pong. Båda dessa spel efterliknade befintliga spel och sporter.

I Sverige utvecklade ingenjören Göran Sundqvist vid SAAB ett datorspel på datorn SAAB D2 åren 1960-61. Spelet gick ut på att man skulle skjuta ner en projektil. Syftet var att imponera på flygofficerare inför ett uppköp av datorer till flygplanet Viggen, som höll på att utvecklas. Detta är möjligen det första renodlade dataspelet som inte liknade ett befintligt spel.

Ett liknande spel, men för två spelare, var spelet Spacewar! från 1962. Det skrevs av amerikanen Steve Russel, som då studerade på det amerikanske tekniska universitetet MIT. Spelet gick ut på att skjuta ner motståndarens rymdskepp och skrevs på en DEC PDP-1, en datormodell som ofta ses som den viktigaste för framväxten av hackerkulturen på 1960-talet. Detta spel fick en spridning som det svenska spelet aldrig fick och spelades på många DEC-datorer i universitetsmiljö.

Vi berättar mer om dataspel och dataspelande på vår web och på DigitaltMuseum!