Hur ska man hantera en skrivautomat?

Hur ska man hantera en skrivautomat?

Den första användbara modellen av elektrisk skrivmaskin kom 1914. Nyheten öppnade för ytterligare utveckling av tekniken: Det blev möjligt att ge samma anslag för alla tangenter vilket innebar mindre belastning på maskinskriverskans fingrar. Skrivhastigheten ökade och maskiner utvecklades med utbytbara typsnitt och teckenanpassat breddsteg, som IBMs ”Model A Standard Electric typewriter” från 1948. IBMs Selectric från(…)

Skrivmaskinen, en pålitlig kompanjon

Skrivmaskinen, en pålitlig kompanjon

Typtryckstelegrafen var en maskin som kunde överföra text elektriskt. Bokstäverna skrevs på en telegrafremsa genom att ett typhjul med bokstäver trycktes mot remsan. När David Hughes år 1855 i USA tog fram en variant av denna maskin var det klaviaturinstrumenten som stod som förebild för konstruktionen av skrivmekanismen. Likheten med pianot var slående och man(…)

Tillsats för friare val av teveprogram

Tillsats för friare val av teveprogram

Televisionen var redan utbredd i USA när ”Nämnden för televisionsforskning” startade i Sverige 1947. Syftet var att utveckla ett gemensamt europeiskt system med bättre bildkvalitet. Redan när televisionen startade på allvar i Sverige 1956 var det många som förespråkade att det skulle finnas fler kanaler. Från början hade Sverige tilldelats frekvensutrymme för 70 sändare i VHF-bandet men(…)

Bildskivor fanns redan på stenkakans tid

Bildskivor fanns redan på stenkakans tid

Den lyckosamma marknadsföringen av VHS, med spelfilmer lätt tillgängliga på ett standardiserat medium, kan ha varit förebilden för introduktionen av laservideoskivan. Rörliga bilder på skiva hade funnits redan 1927 då Fultograph marknadsfördes. Egentligen var Fultographen en fax som överförde stillbilder via radio. På 4 minuter kunde man ta emot en bild i formatet 9 x 12 cm(…)

Är ryktet om medieteknikers död betydligt överdrivet?

Är ryktet om medieteknikers död betydligt överdrivet?

I en teknikhistorisk kavalkad lyfter vi fram teknik och media som du kanske glömt eller inte använt på länge. Ett av museets viktigaste syften är ju att bevara en mångfald av exempel på teknik och kunskapen om dessa åt eftervärlden. Följ vår bloggserie med exempel ur museets samlingar på temat ”död medieteknik”. Idén till detta(…)

Racerförarens mammas mikrovågsugn

Racerförarens mammas mikrovågsugn

Ett nytt föremål i våra samlingar är den här mikrovågsugnen. Den är av modellen Cupol, en av de första mikrovågsugnarna i Sverige. Den är tillverkad av Husqvarna och formgiven av Carl-Arne Breger – samma person som designade plastförpackningen till glassen BigPack, barncykelsadel Rex och telefonen Diavox. Mikrovågsugnen har ursprungligen tillhört racerföraren  Gunnar Nilsson som fått(…)

Load More