Alexandra Gjestvang vid ratten 1904

På bilden sitter Sveriges första kvinnliga bilförare Alexandra Gjestvang vid ratten på en Oldsmobil av 1904 års modell. Hon hade först forcerat Besvärsbacken på Söder i Stockholm, en av de allra svåraste backarna i Sverige, och sedan kört nedför densamma, ett minst lika svårt prov som att köra uppför.

Att ta körkortet är en viktig etapp i livet för många. Man kan visa att man nått en bestämd kunskapsnivå, och blivit godkänd – och så den stora friheten att själv ta sig omkring. Sedan Alexandra Gjestvangs tid har reglerna skärpts, många tycker att det blivit allt svårare och dyrare att ta körkort. Trafiken är tätare, reglerna fler. Vi vill höra dina minnen från tiden i körskola och uppkörningar. Dela med dig här eller via våra andra kanaler! Vi är nyfikna också på när och var du tog körkort och hur gammal du var. Använd gärna hashtaggen #körkort

Och du som inte har körkort, berätta för oss om det!

En majoritet av den vuxna befolkningen har körkort. Statistik från SCB visar att 90% i åldrarna 48-79 år hade körkort 2013. Men i åldrarna 18-19 år var det bara 50% som hade körkort. Det skiljer sig också vem som tar körkort tidigt: Av de med eftergymnasial utbildning har 80% i åldrarna 20-29 år körkort enligt en artikel från SCB 2012. Ovanligast är körkort bland kvinnor i åldrarna 20-29 år som är födda utomlands och som saknar gymnasial utbildning, bara 10% har svenskt körkort. Det finns också en skillnad beroende på var i landet man bor. I Stockholm har 30% av 20-åringarna körkort medan andelen är 80% i Dals-Ed, Tanum eller Arvidsjaur.

Bilen är just nu den viktigaste innovationen i världshistorien, enligt omröstningen i vår utställning 100 innovationer. Den har bra och den har dåliga sidor. Det moderna samhället har vuxit fram mycket utifrån förutsättningen att människor kan transportera sig fritt och snabbt vara på plats. Utryckningsfordon, hantverkare, transporttjänster. Bussar och varudistribution. Nackdelar är till exempel att storstäderna korkas igen av all trafik och att avgasutsläppen belastar miljön. Trafiken på landsbygden kan utgöra en helt annan utmaning.

Vägkamera vid trafikplats Fredriksberg, Malmö. Trafikplats Nyboda Essingeleden, här passerar upp till 170000 fordon per dygn.

Det är lätt att ha åsikter om hur andra kör, när man sitter bakom ratten. Rubriken ovan är ett exempel på det. Men det är också viktigt att alla följer en och samma regelbok. Det kan vara svårt, när en del regler är skrivna i lagparagrafer och förordningar och andra bara i hur trafiken brukar fungera. I  Sveriges Radio rapporterades Transportstyrelsens statistik att färre körkort återkallades i Värmlands län 2014 jämfört med 2013. Har du blivit av med körkortet någon gång? Berätta…

Det äldsta kända ”körkortet” i Sverige utfärdades åt Alfred Hahn av Magistraten i Örebro den 12 maj 1902. Egentligen fanns inte körkort då, utan tillståndet var en avskrift ur ett protokoll där Hahn förband sig att ”åkningen ej finge äga rum å torgdagar, iakttaga största försiktighet, att sökanden ställde sig till efterrättelse gällande föreskrifter angående velocipedåkning i staden”.

Alfreds bil var en ”Victoria Combination”, den tillverkades i 400 exemplar av det franska företaget E. Couturier et Cie Société Parisienne. Bilen registrerades 1908 som T 21 på fabrikör Alfred E Hahn i Örebro och bilen användes som transportmedel i Örebrotrakten  av fabrikörerna Alfred och Anton Hahn. Bröderna hade startat en symaskinsfabrik och en verkstad för jordbruksmaskiner.

Hur ser framtidens transporter ut, kommer vi att behöva körkort? Utvecklingen pekar mot att vägarna kommer att fyllas av förarlösa fordon.  En fördel skulle förstås vara att automatiska datorövervakade system kan innebära säkrare trafik med bättre flyt. Forskning pågår! På sina håll har försök redan påbörjats. Frågan är hur det går att blanda automatiska fordon med vanlig trafik?