Fråga:

Jag arbetar just nu med ett projekt som har med telekommunikation att göra och är nyfiken på de slags hålkort som användes som provsignaler i Televerkets verksamhet och som finns avbildade på Kaknästornet. Har du information om detta och vet du var jag kan finna exempel på detta signalsystem. Jag är både intresserad av att förstå hur kommunikation fungerade tidigare och av just detta specifika sätt att kommunicera som hålkort etc innebar.

vänligen
Nathalie

Svar:

Profilerna som ser ut som trapp/sågtandmönster är troligen från oscilloskop och har med tevesignalerna som överfördes att göra. Det fanns många olika signaler i analogteven som t ex bestämde ljusstyrkan på skärmen och hur elektronstrålen inne i bildröret skulle svepa över ytan för att rita upp 25 bilder per sekund. Jag känner igen några av profilerna från detta sammanhang. Jämför http://www.picotech.com/applications/oscilloscope_tutorial_swedish.html
figur 2a.

På sidan http://www2.tek.com/cmswpt/psdetails.lotr?ct=PS&cs=psu&ci=13354&lc=EN kan du se fler bilder av videosignaler. Det är också med oscilloskop som de bilderna alstrades.
Ett av mönstren är för en signal med blankpulser (som släcker elektronstrålen) och synkroniseringspuls (styr när strålen ska svepa över skärmen), med denna signal bärs själva informationen i bilden fram till rutan.

”Hålkorten” känner jag inte igen från Kaknästornet , däremot finns det ett mönster som fönstren skapar som liknar snabbsändningsremsor för telegram i det s k Morse-Creedsystemet: jämför bilden på http://www.samhallas.co.uk/museums/amberley/06_high_speed_morse.jpg från  http://www.samhallas.co.uk/museums/amberley_1.htm