Fråga:

Hej Anders,

Har fått tag på en mycket udda nyckel som har ägts av en person som hade jobbat vid Televerket i Kalmar. Har du sett en sådan nyckel och vet du möjligen var och hur den har använts?

Svar:

Hej, Lars-Erik.

Visst har jag sett sådana nycklar. Du kan se en som finns här i bifogad bild, uppbyggd på en träplint med summeranordning. Den är beskriven som ”Telegrafnyckel för telegrafapparat. Kontinuitetsbevarande tangent för duplex”. Den är knuten till C.A. Nyström som konstruktör, vilket kan vara en bra ledtråd för att hitta mer information. Jag har tittat i Nyströms Lärobok i Telegrafi, andra upplagan 1878, men det fanns inte något om den där.

Det finns också en likadan som din, utan summerplint som beskrivs med ”Dubbelströmstangent för signalering på telefonledningar”. I Svenska Telegrafverket, Historisk framställning 1881-1902 av Hans Heimbürger står det om duplextelefonering, att utnyttja dubbeltrådiga telefonförbindelser för att samtidigt telegrafera på (s265). Telegrafstyrelsen gjorde försök med olika system för att överföra flera telefonsamtal och samtidig telegrafi under 1890-talet. Den första telegrafförbindelsen på telefonledningar kom till 1896. Med metoden byggdes 35 sådana telegrafförbindelser på totalt 4997 km fram till 1902. Sen slutar den historiken, men du kan säkert hitta mer i påföljande band…