iPhone i jämförelse med MessagePad

MessagePad ter sig som en dinosaurie jämfört med iPhone

Newton MessagePad var Apples första handdator. Den introducerades i augusti 1993 vid MacWorld-mässan i Boston. Många insåg att den nog inte riktigt var färdigutvecklad och hade en del problem. Den sågs därför som en testprodukt för att få reaktioner från användarna. Vid introduktionen lade Apple fram en definition för PDA: Personal Digital Assistant. Den handhållna apparaten hade tryckkänslig skärm och en särskild penna för att skriva och manövrera i menyerna. Den kunde tolka handskrift och känna igen ord som skrevs på skärmen. Till exempel kunde den om man skrev ”Lunch with Bob tomorrow” och tryckte på ”Assist”-symbolen få kontaktuppgifter och kalender automatiskt knutna till lunchtimmen påföljande dag.

Newton MessagePad visade på användningsmöjligheter som det tog många år innan vi fick i våra smartphones och läsplattor. Apple lyckades först med iPhone och iPad realisera mycket av det som tekniken kring 1993 inte räckte till för innan pekskärmar i färg och nät som WiFi eller mobilnäten 3G/4G fanns. Datorn är en av de viktigaste 100 innovationerna enligt vår undersökning och MessagePad visar ett viktigt utvecklingssteg.

Vi har nu fått en Newton MessagePad till våra samlingar, i originalförpackning, med bruksanvisning på ett instickskort och instruktionsvideo på VHS. Prestanda är inte imponerande: arbetsminnet är 4MB. Den har en port för att ansluta extra minne och kommunikationskort för till exempel personsökarsystem. Funktionerna är till exempel adressbok, anteckningar, uppringningsassistans, kalender. Den går att synkronisera med dator och har en infraröd port. Med tillhörande modem kan MessagePad sända fax och ansluta till servrar för ”electronic mail”.

En av de drivande för att Apple skulle utveckla MessagePad var John Sculley. Han rekryterades från Pepsi-Cola 1983, samma år som Apple Lisa släpptes. Som VD för Apple mellan 1983-1993 präglade han företagets utveckling. 1984 lanserades Macintosh men redan 1985 ledde samarbetssvårigheter mellan Sculley och Jobs till att den senare lämnade företaget. Under Sculleys ledning växte företaget och Macintoshdatorer fanns inom många segment, både professionellt som grafisk bearbetning och som hemdatorer. Samtidigt minskade lönsamheten genom felsatsningar och efter Newtons introduktion lämnade Sculley bolaget för att ersättas av Michael Spindler.

Teckenigenkänningen fungerade inte så bra och gav upphov till ”Newton poetry”. Några studenter på Hudson’s Bay School upptäckte hur ett slumpmässigt krafsande på skärmen tolkades som ord av Newton, och resultatet blev som dikter. Två exempel:

untitled
Namibia goes Skin
agents pans if ridden
extreme circuit las
risk re Users Irene join
hurting take roof
sweeps I thirdby Kevin A. Freitas
untitled
boot worms poison
William Malone hand
worth Donna stood
image my asset due Mrs
9222 pmby Sarah Champion

Fotnot: Psion 1 från 1984 är ett mycket tidigare exempel på handdatorn men själva begreppet lär ha myntats av Apple 1993.